hometopo  
 

ResuméFrescoe´sEncausticsArt WorksMuralsCanvas3 PhasesSacred ArtIconsStained Glasses

 

 

Last update at
april 2011

 

Encaustics - Bee viaszfestmény

"SEE THE WHITE LILIES OF THE COUNTRYSIDE" időszak.

A méhviasz használata Festőkeverékekben vagy Encaustic festményeken, egy a legősibb technikák között amit görögök, egyiptomiak és rómaiak használtak. Funerary portrék- ezt alkalmazza ez az eljárás - ezt a módszert fedezték fel Fayum oázisának az egyiptomi sírjaiban. Másik encaustic munkákat hoztak létre görög és római művészek a krisztus előtt 1-től 4. századig. Ezen technikának a felfedezését Polignotónak, egy görög Jonik festőnek, és két másik görögnek, Aristides és Praxiteles köszönhetjuk.

A méhviasszal festés két útja: a forró út (fúzió) és a hideg út (a viasz szappanositása). Miközben használja ezeket a technikákat, a festmény vízhatlanná válik a méhviasz miatt, amit a festékkeverék tartalmaz. Ez olyan fajta ellenállást, ad a munkának ami összehasonlíthatatlan másik technikákkal. Még könnyebb olyan bizonyos pigmenteket használni, amiket általában kizártak olaj és freskókombinációk. Nagyon kevés művész van, aki átveszi kivételsen ezt a technikát az olajtechnika és újabb médiumok irányába. Az biztos, hogy az Encaustic festmény jobb az olajfestménynél, biztosan vízellenállóbb. Ráadásul csillogás nélkül tudsz szöveteket festeni biztonságosan. Mr. Prata jelenleg a nagyon kevés brazíliai művész közül az egyik, aki tanítja ezt a technikát és használja is.

The use of beeswax in painting mixtures, or Encaustic painting, is one of the most ancient painting techniques to be used by the Greeks, Egyptians and Romans. Funerary portraits that employed this method were discovered in the Egyptian tombs of the oasis of Fayum. Other encaustic works were created by Greek and Roman artists from the 1st to the 4th century b.c. The discovery of this technique is credited to Polignoto, a Greek Jonik painter, and two other Greeks, Aristides and Praxiteles.

There are two ways of painting with beeswax; the hot way (fusion) and the cold way (saponification of the wax). In using these techniques, the painting adopts a waterproof quality because of the beeswax contained within the paint. This gives the work a kind of impermeability incomparable to other techniques. It is even easier to use certain pigments that cannot be incorporated when used with oil and fresco methods. There are very few artists who adopt this technique due to a favoritism towards the oil technique and more recent mediums. One might suggest that Encaustic painting is superior to oil painting, as it is surely more water resistant than oil. You can even paint textures safely without gloss. Mr. Prata is presently one of the few Brazilian artists to use and teach this technique.

"Couple"
Encaustic on canvas
80 X 1,20 cm, 1993.

 

 

"Heart"
Encaustic on canvas
50 X 70 cm, 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONLINE COURSE OF ENCAUSTICS.

ENCAUSTICS ON-LINE KURZUS

Small part of the painting techniques DVD.

A FESTESZET TECHNIKAI egy resze DVD.

encaustica

 

  Prata´s Art Studio - Brazil - Tel: 55 11 4035-2057 - Mobile 55 11 9597-0275 - e-mail: artista@sergioprata.com.br